Projekt volného šíření online meteorologických a obrazových informací.
14.12.2018 . 21.11 hod.
Záchrana dat z havarovaných disků.

Maděrovec (Brumov-Bylnice)

Maděrovec (Brumov-Bylnice)

Informace o stanici

Kamera je umístěna na Jižním Valašsku ve východní části  České republiky a nabízí pohled z kopce Maděrovce(600 m.n.m.) SZ směrem do údolí Bílých Karpat, kde se nachází město Brumov-Bylnice. První důkazy o osídlení pocházejí již ze starší doby kamenné. V první polovině 13. století zde byl zbudován pozdně románský královský hrad. První purkrabí byl Smil ze Zbraslavi a Střílek. Již ve 13. století jsou v obci založeny tři rybníky. Král Vladislav II. Jagelonský povyšuje Brumov r. 1500 na město.
V roce 1573 byl pod hradem založen pivovar. Panství pod hradem se rozrostlo o nové domy, které jsou známé jako areál panských budov. Dochoval se i bývalý vodní mlýn Gattermayer. Brumov se v roce 1965 sloučil s původně samostatnou obcí Bylnice. Nad městem dominují zříceniny původně pozdně románského hradu, založeného již před r. 1250, jenž byl ve 2. polovině 16. století renesančně přestavěn na mohutnou pevnost. Hrad byl do poloviny 14. století v přímém držení krále a  byl významnou zemskou pevností, která měla za úkol střežit Vlárský průsmyk. V roce 1271 tak odolával vpádu Tatarů, v 15. století byl dobyt husity, koncem 17. století a začátkem 18. století opět nabyl strategického významu ve válkách s Turky a kuruci. Po požáru r. 1820 již nebyl obnoven.

V roce 1888 byla postavena železniční Vlárská dráha (Trenčianská Teplá – Brno) a  za první republiky byla v Brumově postavena železniční trať Horní Lideč – Bylnice.

V pravé přední části vidíte zalesněný kopec s travnatým vrcholem, který se nazývá Městská Důbrava (566 m.n.m.) V levé zadní části je vidět Hložecké údolí se svými zalesněnými vrcholy Kubovec (642 m.n.m.), Hložecká kaple (600 m.n.m) a Stráně (664 m.n.m.).

Dále v zadní části záběru se v údolí nachází  město Valašské Klobouky a za ním v dálce se již tyčí hřeben Vizovických vrchů.

Kamera je součástí amatérské meteorologické stanice Giom 3000.


Administrace