Projekt volného šíření online meteorologických a obrazových informací.
14.12.2018 . 21.26 hod.
Záchrana dat z havarovaných disků.

Vrbatova bouda

Vrbatova bouda

Informace o stanici

V centru obrázku vidíme louku s klečí a cestu, vedoucí od Vrbatovy boudy k rozcestníku u bývalých Jestřábích bud, a dále k Labské boudě. (Letní pohled, v zimě vidíme orientační sněhové tyče,) Na planině jsou vidět i skupiny nízkých smrků, jsme již nad horní hranicí lesa. V centrální části záběru je hora Kotel - Kokrháč (Kesselkoppe) 1434 m n m spadající do Kotelních jam (fotografie z února 2005). Nalevo od ní máme průhled přes okolí Rokytnice, Vysokého nad Jizerou a Jablonečku, Kamence do podhůří Krkonoš a Jizerských hor a Českého ráje. Obzor podhůří nalevo od Kotle končí zprava výrazným hřebenem Černé Studnice 870 m n m. Na Kotli vidime nejen detaily hrany Kotelnich jam, ale i starou cestu po severnim svahu, dokonce i bunkr v kleči nad ní. Stanice metra Černý most v Praze je odtud přesně 100 km a Václavské náměstí 110 km daleko. Rozdíl nadmořských výšek Vrbatovy boudy a nedalekého údolí Jizery (v Poniklé má hladina řeky již pod 400 m n m) je 1000 metrů. Napravo od Kotle, ale již pod obzorem Labské resp. Mumlavské louky s pramennou oblastí řeky Mumlavy (což je spolu s krkonošskou Jizerkou -pramenící v Kotelních jamách- hlavní krkonošský přítok Jizery) do které přechází severní svah Kotle leží Jizerské hory. Uviděli bychom je již z hřebínku nad boudou, na nedalekých Harrachových kamenech, které jsou v záběru naší kamery vidět v pravé části obrazu. Z Harrachových kamenů bychom mohli ráno často spatřit přízemní mlhu nad Jizerkou a Velkou Jizerskou loukou, nejmrazivějšími místy regionu. Výrazným blízkým objektem, ležícím ještě více napravo je mohyla Hanče a Vrbaty 25.3.1913, kterou na další fotografii vidíme spolu s Vrbatovou boudou. Nahoře v průčelí byl v okamžiku fotografování (tohoto a dalších snímků,23.březen 2005) přistaven žebřík ke kameře. Od mohyly máme přehledný pohled na sever, na Labskou a Pančavskou louku spadající napravo do Labského dolu. Dobře vidíme okolí Labské boudy až ke státní hranici s Polskem. Trojici vrcholů na obzoru tvoří Violík (Labsky szczyt) 1470 m n m - Sněžné jámy 1490 m n m - Vysoké Kolo (Hohes Rad) 1510 m n m. Kiosek u Vrbatovy boudy, Zlaté návrší, konec Masarykovy silnice a v dálce Sněžku, Luční horu, Černou horu a další vrcholy východních Krkonoš máme při pohledu naší kamerou za zády. Stejným směrem leží i Špindlerův Mlýn (viz Kraus) v údolí Labe pod blízkým Medvědínem, asi 5 km daleko. Udolí Jizerky, vedoucí k Vitkovicím, Jilemnici a dále do Podkrkonoší a nalevo od něj ležící hřeben "Tří kopců", vedoucí od Horních Míseček k Žalému, Benecku a Vrchlabí -nejvýraznějšímu objektu nočního panoramatu- jsou od nás směrem na jih. Hřeben Krkonoše je při dobrém počasí viditelný, se stopami sněhu na hraně Kotle a na svahu pod Harrachovými kameny až do poloviny června, nejméně z třetiny uzemí Čech. Orientace našeho snímku je západní, což při pěkném počasí dobře vidíme při západech slunce. Při rovnodennosti nastanou přesně nad vrcholem Kotle. Záběry starší osmi dnů na webu nevystavujeme, nemáme potřebný prostor.

Měření a online kamera z Vrbatovy boudy, 1400 m n m, Krkonoše / Krnap za posledních 48 hodin. Obnova stránky po 4 minutách. Galerie.
Navštivte také stránky sousedních stanic: Lysé hory nad Rokytnicí nad Jizerou, Certaku nad Harrachovem, podivejte se do koryta Jizery pod Korenovem. Z blízkych Jizerských hor nabízíme dvě galerie online snímků osady Jizerky: pohledy na Bukovec a z Rejdic. Chcete li se podívat na klasické panorama Kokrháče, Lysé hory a Zlatého návrší od horní stanice vleku na Kamenci, klikněte na stranku Kokrhace. Naše hlavní stránka je zde. Je to rozcestník pro další stanice v Podkrkonoší (některé jsou aktuálně v rekonstrukci) a stanice na České Sibiři a v Povltaví: na Čertově břemeni, ve Střezimíři 1 2 a ve Svatém Janu. Další informace viz na vzkazech a na denní diskusní stránce.

Děkujeme srdečně majiteli i správci Vrbatovy boudy za poskytnutí potřebných prostor k realizaci a pomoc při řešení provozních problémů stanice v této extrémní horské poloze. Tato zcela obnovená stanice byla postavena, s instalací dne 3.října 2009, u příležitosti letošní rekonstrukce objektu Vrbatovy boudy.

Poklepnutím na obrázek jej dostanete ve větším formátu. Záběr, na který se právě díváte, byl pořízen 2010/11/20 20:16 hod.
Naměřenou teplotu můžete porovnat s teplotami na Lysé hoře. Denní galerie těchto snímků je na stránce náhledů. K dispozici jsou i včerejší a předvčerejší náhledy všech pořízených snímků. Poklepnutím na zmenšené obrázky galerie dostanete záběry v nejlepším rozlišení. A je li zrovna mlha nebo tma :-) koukněte na galerii vybraných pohledů ze starší historie kamery. Je pod aktuálními denními obrázky. Při použití těchro snímků uvedťe prosím vždy odkaz na jejich vlastníky. Kamera je doplněna online teploměrem, můžete se podívat i na přiložené teplotní zápisy, kombinující teplotní údaje za posledních 48 hodin přímo z Vrbatovy boudy s údaji dalších, nedalekých stanic. Údaje z konce grafu resp. odpovídající souřadnici 45, 40 apod. na vodorovné ose náleží datům měřeným v okamžiku posledního měření resp. 3 (=48-45), 8 (=48-40) hodin před ním apod. Berte v úvahu ne vždy standardní umístění našich měřidel, nemáme možnost stavět v národním parku samostatné venkovní budky.
Tato kamera a meteorologická stanice je součástí systému meteorologických stanic a kamer v blízkém okolí (na Lysé hoře, Čerťáku, Kamenci, v Kořenově, Rejdicích, na Jizerce a jinde) vybudovaného amatérským spolkem Hydronet.cz. Uváděná data a jejich včasné objevení se na internetu, fungování resp. i budoucí existence stanic a spojení z nich apod. jsou bez jakékoliv záruky. Jde o experimentální měření, konaná na vlastní náklady členů tohoto neformálního sdružení.


Administrace