Projekt volného šíření online meteorologických a obrazových informací.
14.12.2018 . 20.11 hod.
Záchrana dat z havarovaných disků.

Jizera v Kořenově

Jizera v Kořenově

Informace o stanici

Řeka na obrázku je Jizera pod Kořenovem, asi 200 m před svým soutokem s Mumlavou na Mýtě pod Harrachovem. Do roku 1960 tvořila řeka v těchto místech státní hranici s Polskem, před tím s Německem resp. Pruskem. Na levém břehu na kopci jsou Mýtiny u Harrachova, dříve Strickerhauser. Tovarna Cutisin existuje od roku 1933, predtim zde byla pradelna a Riedelova sklarska hut, jejiz pocatky sahaji do roku 1699. V letech 1843-1949 fungovaly v miste lazne: Bad Wurzelsdorf. Pod Kořenovem je Jizerský důl, hluboké údolí vzniklé v tvrdých přeměněných horninách (ruly, fylity, křemence - kvarcity, ale i krystalické vápence) které pod Mýtem střídají žulovou krajinu horního toku. Je to poslední zbývající velký přirozený úsek řeky - v celém 150 km úseku od železničního mostu mezi Kořenovem a Harrachovem až k ústí do Labe. A jako takový má být perspektivně zatopen mohutnou přehradou ve Vilémově. Vodní síla ostatních peřejnatých úseků Jizery byla z větší části využita již v dobách 1. průmyslové revoluce v polovině 19. století. Zbylé celistvější úseky přírodní řeky padly za oběť rozvoji výroby elektřiny po 1.světové válce (údolí Jizery mezi Spálovem a Semily) resp. programu rozvoje "obnovitelných" zdrojů těsně po roce 1990 (kaskádovitý úsek na hranici Krnapu a CHKO Jizerské hory, pod železničním mostem do Harrachova). Spád řeky v úseku železniční most - soutok je skoro 100 m, pod Cutisinkou je i žulový vodopád, menší analogie známého Mumlavského vodopádu nad Harrachovem.
Tato stránka chce přispět k popularizaci tohoto nejpěknějšího zbývajícího přirozeného úseku nejvetší řeky nejvýznamnějšího národního parku České republiky. Na rozdíl např. od Alp či Skandinávie, v našem státě a v celé střední Evropě máme v podstatě již jen dvě říční přírodní scenerie podobného typu (alpské, ale i karpatské řeky mají už jiný charakter): kromě Jizery s Mumlavou ještě Vydru s Křemelnou na Šumavě. Nedopusťme, aby byly tyto zbývající jedinečné úseky středoevropské přírody zničeny. Nadmořská výška koryta řeky v místě záběru je asi 600 m n m. Díváme se na východ, směrem k nedalekému soutoku. V pozadí vidíme vrchol Čerťáku nad Harrachovem. Napravo v korytě končí svah Kapradníku 910 m n m, tvořícího spolu s rozhlednou Štěpánka 958 m n m a kvarcitovou Bílou skalou 964 m n m vysoko položenou náhorní plošinu nad údolím. (Tady vidíme ty tři kopce i plošinu mezi nimi, nalevo před Ještědem. Je to jakési pokračování masivu Čerťáku z protější strany údolí - a to je zřejmě dúvod, proč se i pravá strana řeky v těchto místech přiřazuje Krkonoším, ne Jizerským horám.) Ve stráni těsně nad řekou rozlišíme mezi stromy obrys staré císařské silnice ze začátku 19. století, vedoucí k celnici a hranici s Pruskem na historickém mostě přes řeku na Mýtě, těsně pod soutokem, 200 metrů od naší stanice. Asi 6 km níže po toku, již pod Jizerským dolem, leží Vilémov, a pod ním nalevo, v bočním údolí, Rokytnice nad Jizerou. Ještě o něco níže, v údolí Jizery, leží Jablonec nad Jizerou. Nad ním na Kamenci je naše další stanice s kamerou. Krásný pohled na širší okolí Kořenova, Jizerskéh
o dolu a okolních Jizerských hor a Krkonoš nabízí naše online kamera na Lysé hoře. Situaci nize po toku reky monitoruje stanice a kamera v Zeleznem Brode.


Administrace